Állás

Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet informatika tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: III. ker. Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: informatika tantárgy tanítása 5-10. évfolyamon, szakkörök tartása, versenyfelkészítés, ECDL felkészítés

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: a munkakör betöltéséhez szükséges végzettség egyetem/MA, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, adatvédelmi nyilatkozat: szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, képzettséget igazoló iratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. augusztus 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen a pályázott álláshely címére, elektronikus úton a papp.gyorgy@verespg.hu emailcímre.

A pályázattal kapcsolatban információt nyújt: Papp György, tel.: +36 1 243 27 10, email: papp.gyorgy@verespg.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: az iskola honlapján április 11-től.