Ars Informatica díj

Ars Informatica díj

Az informatika meghatározó szerepet tölt be életünkben, modern informatikai ismeretek és számítógéphasználat nélkül szinte egyetlen szakma sem tud a jövőben eredményes lenni. Felismerve e szakterület fontosságát és versenytényezői hatását, a Veres Péter Gimnázium Örökdiák Egyesülete 2017-ben megalapította az Ars Informatica díjat. A díj kiemelt támogatója Elekes Ábel, iskolánk 2009-ben végzett diákja, aki az ELTE alkalmazott matematikus szakán diplomázott. Jelenleg a Karlsruhe Technológiai Intézet doktorandusz hallgatója. Kutatási területe a speciális szó-beágyazási modellek alkotása, amelyek segítségével várhatóan a számítógép jobban megérti majd az emberi nyelvet.

 

A 2021. évi díjazott

Szarkowicz Dániel (12.c) általában csendes tagja volt az informatika fakultációnak. Programozásból rendszeresen versenyzett, a Nemes Tihamér versenyen országos 21. és 5. helyezést ért el. Emellett jó meglátásai voltak matematikából is, ahol az OKTV-n országos 47. lett, a Náboj csapatversenyen pedig csapattársaival együtt az országos 2. helyet szerezte meg. További tanulmányaiban önmaga legyőzése adhat neki lendületet hasonló vagy még szebb teljesítményekhez.

 

A 2020. évi díjazottak

Földi Dániel (12.b) csendes egyénisége, tehetsége és segítőkészsége az informatikában is megmutatkozott. 7. osztályos korától kezdve rendszeres indulója volt a programozói versenyeknek. Három-három alkalommal vett részt a Logo-verseny és a Nemes Tihamér programozói verseny döntőjében, ahol legjobb eredménye az országos 9., illetve 18. helyezés volt. A 11. évfolyamon mindkét kategóriában bejutott az informatika OKTV döntőjébe: az alkalmazói versenyen 50., a programozói versenyen 33. helyezést ért el. Logikus gondolkodását matematikából is kamatoztatta: sokat fejlődő, igényes munkájával egyre biztosabb segítője lett csapattársainak a Bolyai Matematika Csapatversenyen, ahol több éven át országos és nemzetközi elsőként végeztek. A matematika OKTV-n 2020-ban országos 37. helyezést ért el.

 

Gyimesi Péter (12.b) kiváló matematika- és sakkeredményei mellett mindössze 4 évvel ezelőtt kezdett el programozással foglalkozni. Céltudatosan és gyorsan elsajátította a programnyelvi alapokat, amelyeket logikus gondolkodásával kombinált, így már rögtön az első évben országos 15. helyezést ért el a Nemes Tihamér programozói versenyen. A következő évben, 10. osztályos korában bekerült a Közép-Európai Informatikai Diákolimpia magyar csapatába, ahol bronzérmet szerzett. Idén a programozás OKTV döntőjében 3. helyezést ért el, így részt vehet a Nemzetközi Informatikai Diákolimpia magyar válogatóversenyén.

 

Lezsák Domonkos (12.a) gondolkodását és mindennapjait alapvetően átszövi az informatika. Mindenről tudni akarja, hogy hogyan működik, és ez a tudásvágya, jó értelemben vett megszállottsága sarkallja állandóan új ötletekre, megoldási módszerekre, amelyeket lehetőség szerint ki is próbál, alkotó fantáziájával ötvözve. Segíteni akaró szemléletmódja teszi a közösségekben is aktív taggá, aki megoldja a problémákat – legyen szó diákönkormányzati szervezésről, egy történelmi kronológia-program megírásáról, a folyosói vitrinbe kerülő intenzív heti projektmunkáról, az informatikai versenyfeladatok internetes keresőrendszerének elkészítéséről, vagy 8.-os diákként a fiatalabbaknak és saját évfolyamtársainak szóló programozás szakkör vezetéséről. 11. évfolyamos korában 99%-os emelt szintű érettségit tett informatikából. Rendszeres és rutinos versenyző, 6. osztályos kora óta minden évben ott volt legalább egy programozói vagy alkalmazói verseny döntőjében, emellett indult Lego és innovációs versenyeken is. Legjobb eredményei közé tartozik a Nemes Tihamér programozói verseny országos 1. helyezése, a Logo-verseny országos 7. helyezése, valamint az informatika OKTV alkalmazói kategóriájának országos 49. helyezése.

 

 

A 2019. évi díjazott

Nagyváradi Balázs (12.a) annak idején nem csupán felvételt nyert iskolánkba, ő megérkezett hozzánk. Magával hozta a természettudományos tantárgyak iránti lelkesedését és szeretetét, amelyet öröm volt látni, érzékelni nem csupán diáktársainak, hanem tanárainak is. Az itt töltött évei alatt bármikor lehetett számítani segítségére. Összefogta környezetének tagjait, pozitív kisugárzásával aktivizálta őket. Elsősorban a gyakorlati problémák megoldása és az alkotói munka kötötte le figyelmét, ezeken a területeken az átlagosnál jóval sikeresebb volt. Példamutató elkötelezettsége és tudásvágya juttatta el őt az informatika tantárgyban elért kiemelkedő teljesítményéhez, kiváló eredményeihez. A Logo és Nemes Tihamér programozói versenyek országos döntőin évről évre az első tíz helyezett között végzett, és emellett nagy odafigyeléssel vezetett a fiatalabbaknak Logo-szakkört, így a verseny díjazottjai között felkészítőként is találkozhattunk a nevével.

A díjátadó (Elekes Ábel) és a díjazott

 

A 2018. évi díjazottak

Börcsök Barnabás (12.a) tehetsége informatika tantárgyból kiemelkedő. Munkáját a hatékonyság és precizitás jellemzi, ugyanakkor élvezi a kreatív megoldásokat. A tanórákon és az iskola webfejlesztő szakkörében megszerzett tudását önállóan fejlesztette tovább. A 11. és a 12. évfolyamon Szalayné Tahy Zsuzsa tanárnő segítsé­gével kiváló eredményeket ért el az OKTV-n. Töretlen lelkesedése lehetővé teszi folyamatos fejlődését.

 

Kurucz György (12.b) kiemelkedő érdeklődése minden informatikai és algoritmikus jellegű probléma iránt már kisiskolás korában nyilvánvaló volt, és ez az évek alatt csak fokozódott. A Veres Péter Gimnáziumban eltöltött 8 éve alatt elindult minden rangosabb, érdeklődését felkeltő informatikaversenyen, ahol mindig szép eredményeket ért el. Legkiválóbb helyezései a Nemes Tihamér Informatikaverseny országos döntőjében elért dobogós, és a programozói OKTV-ken elért 20. és 32. helyek. Tudásával soha nem csak saját magát és tanárait gyönyörködtette, mindig minden, az osztálya életében fontos esemény informatikai háttérmunkáját elvégezte, például az ének-zenei versenyek műsorfüzeteinek vagy fontos események meghívóinak a szerkesztését. Személyében az emberiség nem csupán egy megbízható szakembert, de vélhetően új, a tudományt előre vivő gondolatok megalkotóját ismerheti meg a jövőben is.

 

A 2017. évi Ars Informatica díj jutalmazottja: Radnai László (12.b)

Radnai László neve az informatikaversenyek világában 8 éve ismert. Számos kiemelkedő országos és nemzetközi eredmény birtokosa. Emellett felejthetetlen találkozásuk lehetett vele a Semmelweis Egyetem azon hallgatóinak is, akik egy felnőtt oktató helyett, annak 13 éves fiát hallgathatták egy délutáni előadáson. A programozási versenyeken a résztvevőknek problémamegoldó, algoritmizáló, modellalkotó készségeiket kell bemutatniuk. Az idei tanév informatika OKTV-jén László a verseny mindhárom fordulójában elért 100%-os teljesítményével országos első helyezést ért el. Versenyeredményei alapján bekerült a diákolimpiai válogatóversenybe, ahol elnyerte a jogot arra, hogy hazánkat a 29. Nemzetközi Informatikai Diákolimpián 2017 nyarán Iránban (Teheránban) képviselje.

A díjazott és a díjátadó (Rozenberszki Dávid)