A matematika munkaközösség 20 éve (1986-2006)

A matematika munkaközösség 20 éve
1986-2006

1986 augusztusában négy fővel (Rácz Mihályné, Varga Mária, Számadóné Békéssy Szilvia, Számadó László) alakult meg munkaközösségünk. Egy új iskolában a matematika területén hagyományokat teremthetünk, egységes tanítási és követelményi szemléletet alakíthatunk ki, az évek múlásával alapító öregekké válhatunk. Pályakezdőként nem is kívánhattunk volna többet. Mindehhez messzemenő támogatást, segítséget és lelkesítést kaptunk Tiszavölgyi István igazgató úrtól.

A kötelezően elvégzendő év eleji munkák mellett azonnal beindítottuk a matematika háziversenyt, amely minden később elért sikerünk kiindulópontja. Ez a verseny két évtized után ma is ugyanúgy zajlik, mint ahogy elkezdődött. Az első év győztese az erkölcsi elismerésen túl 2000.- Ft jutalomban részesült. Ez a díj nagyon komoly összegnek számított, hiszen fél havi keresetünkkel volt azonos nagyságrendű. A mai napig kiemelt jutalmazásban részesülnek a győztesek, ők most korosztályuknak megfelelő éves szakfolyóirati előfizetést kapnak. Tudtuk, hogy kifelé is meg kell mutatnunk magunkat. Mivel mindannyian a Középiskolai Matematika Lapokon nőttünk fel, ezért egyértelmű volt, hogy diákjainkat is ösztönözzük arra, kapcsolódjanak be a lap pontversenyébe. Óriási volt az öröm, amikor két hónap után a részeredmények közlésekor megtaláltuk tanítványaink nevét. Tudtuk, még hat forduló hátra van, de abban a pillanatban csak azt éreztük, hogy elindultunk. Munkaközösségünk részére megrendeltük a Matematika Tanítása című módszertani folyóiratot is. 1988-ban itt jelent meg első írásom. Bekapcsolódtunk a folyóirat tanárversenyébe, feladatjavaslataink, mintamegoldásaink jelentek meg. Lassan megtanulták az országban a Veres Péter Gimnázium nevet, a munkaközösség pedig ez idő alatt létszámban is gyarapodott (Czétényi Miklós, Holló Gábor, Kötél Tamás, Miklós Ildikó, Lakits Péter, Márton Gábor). Holló Gábor tanárszakköreinek feladatai frissen tartották feladatmegoldó képességünket, színesítették szabadidőnket. Rácz János tanár úr igazgatónk felkérésére óraadóként tanított iskolánkban. A tőle kapott, a nála látott módszerek sokunk számára jelentettek maradandó élményt.

Iskolánk ötödik születésnapjára megszületett a sok-sok munka nagy eredménye. Holló Gábor tanár úr tanítványa a matematika OKTV döntőjében a 13. helyet szerezte meg. Ettől az évtől kezdve az eredmények száma egyre nőtt. A munkaközösség is tovább bővült (Csaba György, Bene Béla, Erdősi Katalin). Többen a második szaktárgyukban kaptak magasabb óraszámot, ketten gyermekeikkel Gyes-en tartózkodtak. A nyolcosztályos gimnáziumi osztályok megérkezése új feladatok elé állított minket. Közben fogadtuk az ELTE diákjait, Varga Máriával és Kötél Tamással vezetőtanárként dolgoztunk éveken át. A tanulók és tanárok óraszámában bekövetkezett változás fájdalmas következménnyel járt, a munkaközösség létszámát nem lehetett tovább tartani. Csak rossz és rosszabb döntést lehetett hozni. Igazgató úr Holló Gábor eddigi munkáját köszönte meg.

A következő években tapasztalhattuk az új korosztály összes örömét és nehézségét. Eddig nem látott sikerek, kiemelkedő versenyeredmények születtek, de egyre szükségesebbé vált a tanórán kívüli tehetséggondozás mellett a felzárkóztatás megszervezése is. Nyitottak voltunk minden új és jónak ígérkező kezdeményezésre. Kötél Tamás tanár úr tanítványának édesapja talált rá például az azóta szinte minden diákunk által jól ismert ABACUS folyóiratra. A munkaközösséget szakkönyvtár létrehozásával támogatta a 10. érettségi találkozóját ünneplő első évfolyam. Az utóbbi években az iskola is lehetőséget ad arra, hogy évi 20000.- Ft-os összegben bővüljön ez a könyvállomány, illetve kiegészüljön logikai társasjátékokkal.

A sikerek egyben fokozódó terhet is jelentettek. Az év végi munkaközösségi értekezleteken szinte mindig elhangzott, hogy a versenyeredményeink tovább nem javíthatók, a megismétlés is óriási erőt igényel. És évről évre mégis megszülettek azok a kiemelkedő eredmények, amelyeket addig még nem mondhattunk el. (A 20. tanévben is kimagasló eredmények születtek.) A legtöbb időt annak a vágyunknak a beteljesülésére kellett várnunk, hogy elérjük kilencedik osztálytól a bontott csoportban történő tanítást. Sajnálom, hogy a Veres Péter Gimnáziumban töltött 16 évemben ez nem valósulhatott meg. A csoportbontás következtében a munkaközösség létszáma ismét bővült. Helyemet három évre Gyarmatiné Iváncsik Judit töltötte be, illetve óraadóként Nagy-Baló András és Koncz Levente segítette még a munkát. Jelenleg három pályakezdő fiatal (Szlovák Miklós, Kiss Péter, Szmerka Gergely) jelent friss erőt, új korszak nyitását a munkaközösségben. Talán nem véletlen, hogy Szmerka Gergely gimnáziumi matematikatanára éppen az új munkahelyén kezdő Holló Gábor volt. Úgy hallom, aki ismerte Holló Gábor óravezetési stílusát, és látta már Szmerka Gergely óráit, észreveszi a hasonlóságot.

Távozásom után a munkaközösség vezetését feleségem vette át. A munka minden tekintetben változatlanul folytatódott. A kétszintű érettségire történő átállás zavartalan volt. A matematika munkaközösség további célja az elért eredmények megőrzése. Ez nem csupán a versenyeken elért iskolai hírnév továbbvitelét jelenti. Szeretnék elérni, hogy a nem matematika iránt érdeklődők is szorongásmentesen tegyék le minél jobb eredménnyel tantárgyi vizsgáikat, és a mindennapok matematikáját könnyedén, sikerrel használják.

A munkaközösség tagjai munkájuk elismeréseképpen többször részesültek kitüntetésben. Veres Péter emlékplakettet vehetett át Kötél Tamás, Simon János, Varga Mária, Számadóné Békéssy Szilvia és Számadó László. Óbudai Pedagógiai Érdemekért kitüntetést kapott Kötél Tamás, Rácz Mihályné, Simon János, Számadó László, Számadóné Békéssy Szilvia és Varga Mária. Graphisoft-díjat kapott tanítványaik eredményes felkészítéséért Kötél Tamás, Számadóné Békéssy Szilvia és Varga Mária, Ericsson-díjas Számadóné Békéssy Szilvia és Számadó László, Beke Manó emlékdíjjal Számadó László (és 2006-ban Számadóné Békéssy Szilvia) munkáját ismerték el.

Beszámolómban szerettem volna bemutatni, hogyan jutottunk szorgalommal, kitartással, egymás értékeinek felismerésével és annak kibontakoztatásával az ország egyik ismert és eredményességéért csodált iskolájává. Bolyai János híres mondatát kicsit átírva mondhatjuk, hogy Békásmegyeren a semmiből egy új világot teremtettünk.

 

Számadó László
2006. nyár

 

 

Válogatás a 20 év kiemelkedő versenyeredményeiből

 

1990 végzősei

A háziversenyben több éven át kiemelkedő munkát végeztek: Baló Edina (B), Homán Gábor (D), Ferenczi Szilvia (B), Franyó Tímea (B), Schottner Krisztina (B), Nagy Szilvia (D), Szőke Szilvia (B)
Arany Dániel Matematika Verseny döntőjébe jutott és dicséretben részesült: Homán Gábor (D)
A Középiskolai Matematika és Fizika Lapok feladatainak megoldásában elért eredményért dicséretben részesült: Homán Gábor (D)
OKTV II. fordulójába jutott: Homán Gábor (D)

 

1991 végzősei

 

A háziversenyben több éven át kiemelkedő munkát végeztek: László Péter (D), Tóth Eszter, Meinhardt András
Arany Dániel Matematika Verseny döntőjébe jutott és dicséretben részesült: László Péter
OKTV II. fordulójába jutottak: Biczó Péter (D), Lihor Balázs (D)
OKTV döntőbe jutott: László Péter 13. hely (D)

 

1992 végzősei

 

A háziversenyben több éven át kiemelkedő munkát végeztek: Küzmös Márta (D), Csűrös Zoltán (A), Hruska Barbara (D), Bazsó Zoltán(A)
Arany Dániel Matematika Verseny döntőjébe jutottak és dicséretben részesültek: Takács Péter (D), Pintér Dénes (D), Bogár Zsuzsanna (D), Verner Attila (D)
A Középiskolai Matematika és Fizika Lapok feladatainak megoldásában elért eredményért dicséretben részesült: Nógrádi Zoltán
OKTV II. fordulójába jutottak: Nógrádi Zoltán (D), Nagy Dániel (D)

 

1993 végzősei

 

A háziversenyben több éven át kiemelkedő munkát végeztek: Egervári László (D), Nemoda Balázs (D), Szabó András (D), Bognár Ferenc (B), Bartók Balázs (D)
A Középiskolai Matematika és Fizika Lapok feladatainak megoldásában elért eredményért dicséretben részesültek: Feitel Tamás, Hansági Antal, Barota Zsuzsa

 

1994 végzősei

 

A háziversenyben több éven át kiemelkedő munkát végeztek: Mosonyi Milán (D), Benkő Péter (D), Török János (B), Vereszki Tibor (A), Zsigmond Zsuzsa (D), Pázmándi Tamás (A), Bóta Ágnes (A), Gordon Péter (D), Kálos Zsuzsa (D), Szabó Bálint (A), Dániel Csaba (D), Mihálffy Péter (A)
Arany Dániel Matematika Verseny döntőjébe jutott és dicséretben részesült: Szabó Bálint (A)
A Középiskolai Matematika és Fizika Lapok feladatainak megoldásában elért eredményért dicséretben részesültek: Horváth Gábor (A), Mihálffy Péter (A), Pázmándi Tamás (A), Szabó Bálint (A), Feitel Balázs (D), Mosonyi Milán (D), Küzmös Dóra (E), Benczur Nándor (D), Bóta Ágnes (A)
OKTV II. fordulójába jutottak: Feitel Balázs (D), Szeredi Pál (E), Pázmándi Tamás (A), Szabó Bálint (A), Mosonyi Milán (D), Varsányi László (D), Zsigmond Zsuzsa (D)

 

1995 végzősei

 

A háziversenyben több éven át kiemelkedő munkát végeztek: Bakonyi Zoltán (A), Kovács Helga (A), Schumayer Dániel (B), Bognár Attila (D), Fias Norbert (D), Homor Ildikó (D)
Arany Dániel Matematika Verseny 2. fordulóba jutottak: Szekeres Szilvia (A), döntőbe jutott Fülöp Levente (D)
A Középiskolai Matematika és Fizika Lapok feladatainak megoldásában elért eredményért dicséretben részesültek: Bakonyi Zoltán (A), Kovács Helga (A), Szederkényi Judit (A), Szekeres Szilvia (A), Schumayer Dániel (B), Bognár Attila (D), Fias Norbert (D), Homor Ildikó (D), Keller András (D), Orosz László (D)
OKTV II. fordulójába jutottak: Kovács Helga (A), Szekeres Szilvia (A), Fias Norbert (D), Györgyi Gábor (D), Homor Ildikó (D)
OKTV döntőjébe jutott: Bognár Attila (D)

 

1996 végzősei

 

A háziversenyben több éven át kiemelkedő munkát végeztek: Bujdosó Ildikó (A), Fülöp Levente (B), Baranyi Zoltán (B), Heringer Dávid (B), Harrach Nóra Viola (A), Mészáros Anna (B)
Arany Dániel Matematika Verseny 2. fordulóba jutottak: Bujdosó Ildikó (A), Fülöp Levente (B), Sztaics István (B), Heringer Dávid (B), Balog Helga (B)
A Középiskolai Matematika és Fizika Lapok feladatainak megoldásában elért eredményért dicséretben részesültek: Balog Helga (B), Bujdosó Ildikó (A), Harrach Nóra Viola (A), Mihálffy Tamás (A), Fülöp Levente (B), Mészáros Anna (B), Kovács Károly (B), Bakonyi Péter (B), Csűrös Ádám (A), Badacsonyi Bence (A), Vereszki Péter (A), Kott Zoltán (B), Négyessy Katalin (B), Orosz Eszter (B), Sztaics István(B)
OKTV II. fordulójába jutottak: Fülöp Levente (B), Harrach Nóra Viola (A), Bakonyi Péter (B)

 

1997 végzősei

 

A háziversenyben több éven át kiemelkedő munkát végeztek: Lukács László (B), Angyal Gergely (B), Bognár Kata (A), Mihálffy Attila
A Középiskolai Matematika és Fizika Lapok feladatainak megoldásában elért eredményért dicséretben részesültek: Lukács László (B), Angyal Gergely (B), Mihálffy Attila (B), Fodor Ágota (B), Lipcsik Márton (B), Palatinus Miklós (B), Végh Nikolett (B)

 

1998 végzősei

 

A háziversenyben több éven át kiemelkedő munkát végeztek: Sasi Nagy Júlia (B), György László (A), Vörös Bernadett (B), Lindner Zsófia (A), Víg Diana (B)
Arany Dániel Matematika Verseny 2. fordulóba jutottak: Sasi Nagy Júlia (B), Bauer Polla (B), Lindner Zsófia (A), Bánsági Éva (A), Balogh Anikó (B), Kovács Laura (A), Kovács Péter (A), Solova László (A), Horti Csilla (B), Békei Noémi (B), Gundel Ferenc (B), Jurák Zsuzsa (B)
A Középiskolai Matematika és Fizika Lapok feladatainak megoldásában elért eredményért dicséretben részesültek: György László (A), Kovács Laura (A), Balogh Anikó (A), Badacsonyi Réka (B), Bakonyi Gábor (B), Gundel Ferenc (B), Horti Csilla (B), Leidinger Árpád (B), Major Balázs (B), Merétey-Vida Zsolt (B), Sasi Nagy Júlia (B), Szekeres Szabolcs (B), Víg Diana (B), Vörös Bernadett (B), Sztyéhlik Anikó (B)
OKTV II. fordulójába jutott: Sasi Nagy Júlia (B)

 

1999 végzősei

 

A háziversenyben több éven át kiemelkedő munkát végeztek: Rácz Balázs (A), Bujdosó Attila (A), Nagy Kálmán (A), Szirányi Zsófia (A), Érdi Gergő (B), Novák Péter (B)
Varga Tamás Matematika Verseny döntőjébe jutottak: Bujdosó Attila 3. hely (A), Rácz Balázs 7. és 8. hely (A) , Érdi Gergő (B), Feró Zita (A), Iván Gábor (A), Pálvölgyi Kata (A), Novák Péter (B)
Kalmár László Matematika Verseny: Bujdosó Attila 4. hely (A)
Arany Dániel Matematika Verseny 2. fordulóba jutott: Nagy Kálmán (A)
Arany Dániel Matematika Verseny döntőjébe jutottak: Bujdosó Attila 1. hely (A), Rácz Balázs 2. hely, dicséret (A), Érdi Gergő dicséret (B)
A Középiskolai Matematika és Fizika Lapok feladatainak megoldásában elért eredményért dicséretben részesültek: Bujdosó Attila (A), Rácz Balázs (A), Nagy Kálmán (A), Érdi Gergő (B), Feró Zita (A), Szirányi Zsófia (A), Szegedi Máté (A)
OKTV 2. fordulóba jutott: Nagy Kálmán (A)
OKTV döntőbe jutottak: Bujdosó Attila 7. és 18. hely (A), Rácz Balázs 31. hely (A)

 

2000 végzősei

 

A háziversenyben több éven át kiemelkedő munkát végeztek: Strobl Apolka (A), Antal István (B), Horváth Ádám (A), Kasztner Tamás (B), Balogh Zsófia (A), Kállay Viktória (B), Zombory Dóra (B)
Varga Tamás Matematika Verseny döntőjébe jutottak: Péterffy Dániel (A), Balogh Zsófia (A), Horváth Ádám (A)
Arany Dániel Matematika Verseny döntőjébe jutott: Antal István dicséret (B)
A Középiskolai Matematika és Fizika Lapok feladatainak megoldásában elért eredményért dicséretben részesültek: Antal István (B), Kasztner Tamás (B), Strobl Apolka (A), Kállai Viktória (B)

 

2001 végzősei

 

A háziversenyben több éven át kiemelkedő munkát végeztek: Halasi Tamás (B), Boros M. Mátyás (B), Pótó Júlia (A), Szűcs Júlia (B), Vincze-Pap Gergely (B), Békási Sándor (B)
Varga Tamás Matematika Verseny döntőjébe jutottak: Boros M. Mátyás 2. hely (B), Halasi Tamás 10. hely (B), ************ (A), Békási Sándor (B), Kotulics Andrea (B), Szűcs Júlia (B), Balázs Györgyi (B), Kapitány Benedek (B)
Kalmár László Matematika Verseny döntőjébe jutottak: Boros M. Mátyás 1. hely (B), Halasi Tamás (B), Szűcs Júlia (B)
Zrínyi Ilona Matematika Verseny döntőjébe jutottak: Boros M. Mátyás 8. hely (B)
Arany Dániel Matematika Verseny 2. fordulóba jutottak: Békási Sándor (B), Kotulics Andrea (B), Szalay Gergely (B), Tallián Miklós (B), Pótó Júlia (A), Németh Zsófia (A)
Arany Dániel Matematika Verseny döntőjébe jutottak: Boros M. Mátyás 3. hely (B), Halasi Tamás (B), Békási Sándor 3. hely (B)
A Középiskolai Matematika és Fizika Lapok feladatainak megoldásában elért eredményért dicséretben részesültek: Boros M. Mátyás 4. hely (B), Szűcs Júlia (B), Békási Sándor (B), Veres Dániel (B), Vincze-Pap Gergely (B), Vicsek Miklós (A), ************ (A), Mező Rita (B), Németh Zsófia (A), Pótó Júlia (A), Fitos Tamás (A), Varga Eszter (A), Csikós Gábor (A), Bánsági Tamás (A), Görbicz Gergely (A), Schlotter Diána (A), Halasi Tamás (B), Gulyás Csaba (A), Tallián Miklós (B)
OKTV 2. fordulóba jutott: Tallián Miklós (B)
OKTV döntőbe jutottak: Boros M. Mátyás 2. hely (B), Békási Sándor 22. hely (B)

 

2002 végzősei

 

A háziversenyben több éven át kiemelkedő munkát végeztek: Kőrizs András (B), Kreszács Gyöngyi (B), Botka Bea (B), Holicska Ádám (A), Farkas Melinda (A), Somogyi Dávid (B), Keresztes Bence (A), Makk Péter (B), Szeredi Dániel (B), Nárai Csilla (A), Pados Theodóra (A), Balla Péter (A), Apró Diana (B)
Varga Tamás Matematika Verseny döntőjébe jutottak: Somogyi Dávid 1. és 3. hely (B) (4 év után kiemelkedő matematikai eredményei miatt átiratkozott a Fazekas Mihály Gyakorló Gimnáziumba), Holicska Ádám 6. és 14. hely (A), Szeredi Dániel 12. és 13. hely (B), Kőrizs András 18. hely (B), Botka Bea 21. hely (B), Nárai Csilla 25. hely (A), Káposztás Dániel 13. hely (B), Keresztes Bence 19. hely (A)
Zrínyi Ilona Matematika Verseny döntőjébe jutottak: Somogyi Dávid 19. hely (B), Keresztes Bence 12. és 25. hely (A), Botka Bea (B)
Zrínyi Ilona Matematika Verseny csapatversenyében országos 3. helyet értek el: Keresztes Bence (A), Somogyi Dávid (B), Kőrizs András (B)
Arany Dániel Matematika Verseny 2. fordulóba jutott: Farkas Melinda (A), Keresztes Bence (A), Holicska Ádám (A), Kreszács Gyöngyi (B), Makk Péter (B), Szigetvári Zoltán (B)
Arany Dániel Matematika Verseny döntőjébe jutottak: Botka Bea 3. hely (B), Holicska Ádám dicséret (A), Káposztás Dániel (B), Szeredi Dániel (B), Farkas Melinda (A), Kőrizs András (B)
Gordiusz matematika tesztverseny döntőjébe jutott: Kőrizs András 6. hely (B)
Országos Kenguru Matematika Verseny: Kőrizs András 9. hely (B)
A Középiskolai Matematika és Fizika Lapok feladatainak megoldásában elért eredményért dicséretben részesültek: Kőrizs András (B),Holicska Ádám (A), Makk Péter (B), Botka Bea (B), Farkas Melinda (A), Stogicza Ákos (A), Nárai Csilla (A)
OKTV 2. fordulóba jutottak: Balla Péter (A), Keresztes Bence (A), Szigetvári Zoltán (B), Szilágyi Péter (B), Káposztás Dániel (B)
OKTV döntőbe jutottak: Botka Bea 19. hely (B), Kőrizs András 21. és 16. hely (B), Szeredi Dániel 26. és 29. hely (B), Kreszács Gyöngyi 31. hely (B)

 

2003 végzősei

 

A háziversenyben több éven át kiemelkedő munkát végeztek: Fehér Borbála (B), Korai Szabolcs (B), Gyovai Krisztina (A), Paput Orsolya (A), Szalay Gergely (B), Szabó Danila (B), Gyenes Péter (A), Madocsai Kinga (B), Madocsai Rita (A), Drobni Zsófia (B)
Varga Tamás Matematika Verseny döntőjébe jutottak: Szalay Gergely 10 és 20. hely (B), Gyenes Péter 20. hely (A), Madocsai Rita 3. és 25. hely (A), Fehér Borbála 25. hely (B), Korai Szabolcs 14. hely (B)
Zrínyi Ilona Matematika Verseny országos döntőjébe jutott: Szalay Gergely (B)
Országos Kenguru Matematika Verseny díjazottja: Fehér Borbála 2. hely és 14. hely
Arany Dániel Matematika Verseny döntőjébe jutott: Szalay Gergely 2. díj (B)
A Középiskolai Matematika és Fizika Lapok feladatainak megoldásában elért eredményért dicséretben részesültek: Korai Szabolcs (A), Szalay Gergely (B), Szabó Danila (B), Fehér Borbála (B), Miklós Katalin (B)
OKTV 2. fordulóba jutott: László Zoltán (B), Szalay Gergely (B), Fehér Borbála (B)

 

2004 végzősei

 

A háziversenyben több éven át kiemelkedő munkát végeztek: Peskó Gergely (B), Barabás Zoltán (A), Tóth-Szöllős Zita (B), Nárai Dezső (A), Ádám János (B), Máté Dóra (B), Szántó Ágnes (B), Csonka Gábor (A), Kelemen Andrea (A), Kovács Dóra (B), Szakács Júlia (B)
Varga Tamás Matematika Verseny döntőjébe jutottak: Szakács Júlia 6. hely (B), Tóth-Szöllős Zita 15. hely (B), Magonyi Erika 17. hely (A), Peskó Gergely 18. hely (B), Kelemen Andrea (A), Csonka Gábor (A)
Gordiusz matematika tesztverseny döntőjébe jutott: Csonka Gábor 33. hely
Arany Dániel Matematika Verseny 2. fordulóba jutottak: Kelemen Andrea (A), Peskó Gergely (B), Szakács Júlia (B)
Arany Dániel Matematika Verseny döntőjébe jutottak: Barabás Zoltán (A), Pótó Márton (A), Peskó Gegely (B)
A Középiskolai Matematika és Fizika Lapok feladatainak megoldásában elért eredményért dicséretben részesültek: Barabás Zoltán (A), Pótó Márton (A), Nárai Dezső (A), Magonyi Erika (A)
OKTV 2. fordulóba jutottak: Barabás Zoltán (A), Szántó Ágnes (B), Tóth-Szöllős Zita (B), Szakács Júlia (B), Waszlavik Márton (A)

 

2005 végzősei

 

A háziversenyben több éven át kiemelkedő munkát végeztek: Balog Dóra (B), Bádovszky Dóra (A), Farkas Ferenc (A), Martinek László (A), Molnár Dóra (A), Szakács Márton (B), Tassy Gergely (A), Tomjanovich Gergő (A), Varjú Imre (B)
Kalmár László Matematika Verseny döntőjébe jutott: Tassy Gergely 6. és 2. hely (A)
Zrínyi Ilona Matematika Verseny országos döntőjébe jutottak: Tassy Gergely 1. hely (A), Balog Dóra (B), Molnár Dóra 11. hely (A)
Gordiusz matematika tesztverseny döntőjébe jutottak: Tassy Gergely. 1. hely (A), Molnár Dóra 29. hely (A)
Országos Kenguru Matematika Verseny díjazottja: Tassy Gergely 1. hely (A)
Arany Dániel Matematika Verseny döntőjébe jutottak: Balog Dóra (B), Martinek László (A), Molnár Dóra (A), Szakács Márton (B), Tassy Gergely 1. és 2. díj (A), Varjú Imre (B)
A Középiskolai Matematika és Fizika Lapok feladatainak megoldásában elért eredményért dicséretben részesültek: Tassy Gergely (A), Martinek László (A), Farkas Ferenc (A), Holicska Ábel (A), Simonyi Dalma (A), Borzák Réka (A), Varjú Imre (A), Balog Dóra (A), Virág Bálint (A), Kerekes Barbara (A), Zsoldos Bálint (A), Tomjanovich Gergő (A), Geszti Balázs (A), Kiss Virág (A)
OKTV 2. fordulóba jutottak: Szakács Márton (B), Balog Dóra (B), Martinek László (A)
OKTV döntőbe jutottak: Martinek László (A), Tassy Gergely 5. hely és 1. hely (A)

 

2006 végzősei

 

A háziversenyben több éven át kiemelkedő munkát végeztek: Hetei Balázs (B), Nyeső Dóra (A), Wallner Ádám (A), Simon József (B), Izsó Benedek (B), Horváth Anna (B), Csercser Balázs (A)
Varga Tamás Matematika Verseny döntőjébe jutottak: Wallner Ádám 3. hely (A), Hetei Balázs 19. hely (B), Kaszás Dóra 24. hely, Nyeső Dóra 28. hely (A)
Kalmár László Matematika Verseny döntőjébe jutottak: Wallner Ádám 6. hely (A), Hetei Balázs (B)
Zrínyi Ilona Matematika Verseny döntőjébe jutottak: Hetei Balázs 22. hely (B), Simon József (B)
Zrínyi Ilona Matematika Verseny csapatversenyében országos 3. helyet értek el: Wallner Ádám (A), Hetei Balázs (B), Simon József (B)
Arany Dániel Matematika Verseny döntőjébe jutottak: Wallner Ádám 3. hely (A), Hetei Balázs (B)
Országos Kenguru Matematika Verseny díjazottjai: Békés Márton (B), Simon József (B), Csékó László (B)
Gordiusz matematika tesztverseny döntőjébe jutottak: Wallner Ádám 5. és 9. hely (A), Horváth Anna (B), Hetei Balázs (B)
Országos Kenguru Matematika Verseny díjazottjai: Wallner Ádám 4. és 7. hely (A), Hetei Balázs 5. hely (B)
A Középiskolai Matematika és Fizika Lapok feladatainak megoldásában elért eredményért dicséretben részesültek: Hetei Balázs (B), Wallner Ádám (A), Izsó Benedek (B), Horváth Anna (B), Nyeső Dóra (A)
OKTV 2. fordulóba jutottak: Horváth Anna (B), Wallner Ádám (A), Szabó Nóra (B), Horváth Dávid (B)
OKTV döntőbe jutott: Hetei Balázs 26. hely (B)

 

 

A jövő végzősei
(és 2006-ig elért eredményeik)

 

 

A háziversenyben több éven át kiemelkedő munkát végeztek:
Dócs Kristóf (A), Sándor Tímea (A), Sváb Dorottya (B)
Sváb Gergely (A), Temesvári Eszter (B), Tihanyi Dóra (B)
Kapitány Domonkos (B), Kiss Dávid (A), Kovács Máté (A), Schindele Kornélia (A)
Besnyő Réka (A), Radnai Ágnes (A), Elekes Ábel (A), Wallner Márton, Tihanyi Zsuzsa (B)
Kovács Blanka (A), Kiss Dániel (A), Sánta Eszter (A), Virosztek Dániel (A), Virosztek Tamás (B)
Barabás Máté (A), Komócsin Zoltán (B), Rózsa Levente (A), Ridinger Tamás (A), Csontos Ágnes (B)
Szigeti Balázs (C)

Varga Tamás Matematika Verseny döntőjébe jutottak:
Fördős András (A), Izsó Dániel (A), Petrik Laura (A), Szerb Anna (A), Radnai Ágnes (A), Mészáros Adorján (B), Tihanyi Zsuzsa (B), Wallner Márton (B)
Balázs Anna (B), Csák Anna (A), Kiss Dániel (A), Kovács Blanka (A), Rudolf Diána (A), Sánta Eszter (A), Virosztek Dániel (A), Filutás Anna (B), Makai Borbála (B), Pokoly Bence (B), Szloboda István (B), Virosztek Tamás (B)
Badacsonyi Flóra (A), Kiss Júlia (A), Molnár Zsófia (A), Rakovszky Andorás (A), Ridinger Tamás (A), Rózsa Levente (A), Szabó Dániel (A), Komócsin Zoltán (B)

Kalmár László Matematika Verseny döntőjébe jutottak:
Dankovics Attila (A), Gazsi Tímea (A), Sváb Gergely (A)
Elekes Ábel (A), Péter Gábor (A), Radnai Ágnes (A), Tihanyi Zsuzsa (B)
Filutás Anna (B), Kovács Blanka (A), Virosztek Tamás (B), Szloboda István (B), Sánta Eszter (A)

Zrínyi Ilona Matematika Verseny döntőjébe jutottak:
Németh Márton (B), Némethy Kristóf (A), Valki Márton (B)
Dankovics Attila (A), Sváb Gergely (A)
Kapitány Domonkos (B), Kiss Dávid (A)
Izsó Dániel (A), Radnai Ágnes (A), Tihanyi Zsuzsa (B), Wallner Márton (B)
Sánta Eszter (A), Virosztek Dániel (A)
Komócsin Zoltán (A), Rózsa Levente (A)

Arany Dániel Matematika Verseny döntőjébe jutottak:
Besnyő Réka (A), Fördős András (A), Izsó Dániel (A), Elekes Ábel (A), Péter Gábor (A), Petrik Laura (A), Szabó Noémi (A), Radnai Ágnes (A), Tihanyi Zsuzsa (B), Wallner Márton (B)
Kiss Júlia (A), Komócsin Zoltán (B), Rakovszky Andorás (A), Rózsa Levente (A), Szabó Dániel (A)

Gordiusz matematika tesztverseny döntőjébe jutottak:
Radnai Ágnes (A)
Pandák Péter (A), Sánta Eszter (A)
Szabó Dániel (A), Rózsa Levente (A), Komócsin Zoltán (B)

Országos Kenguru Matematika Verseny díjazottjai között voltak:
Dankovics Attila (A), Sváb Gergely (A)
Kapitány Domonkos (A)
Elekes Ábel (A), János Júlia Zsófia (A), Lang Péter (A) Radnai Ágnes (A), Rajna Zalán (B), Tihanyi Zsuzsa (B)
Kiss Dániel (A), Szloboda István (B), Virosztek Dániel (A), Virosztek Tamás (A), Sánta Eszter (A)
Rakovszky Andorás (A), Rózsa Levente (A)

OKTV 2. fordulóba jutottak:
Barabás Máté (A), Rakovszky Andorás (A), Rózsa Levente (A), Szabó Dániel (A), Kiss Júlia (A)

 

 

 

A jövő végzőseinek további, frissebb eredményei az archívumban találhatók meg.
Budapest, 2006. nyár